Wetboek van Sales

Privacy Statement

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: DAAN mediation, of vanuit een van haar handelsnamen te weten Wetboek van Sales, Daniëlla den Iseger, 0640153101, daniella@Wetboekvansales.nl of margriet@wetboekvansales.nl

Als trainingsbureau hebben wij gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn:  Het voeren van strategie gesprekken, het coachen on the job, het trainen van sales vaardigheden en competenties, het opstellen van offertes of overeenkomsten, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het de aanmelding voor workshops en trainingen hebben we gegevens nodig voor de aanmelding en tevens voor de afsluiting voor bijvoorbeeld certificaten of diploma’s. Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen. De grondslagen zijn dan dat jij ons toestemming geeft, dat we samen de werkzaamheden zoals hierboven omschreven voor jou willen uitvoeren. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.  

Voor het uitvoeren van de offerte of overeenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met jou is, daar teken je ook voor.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang het afgesproken traject loopt. Daarna worden ze verwijderd, behoudens de certificaten. In de bewaarperiode van 5 jaar kun je bij ons terecht met het opvragen van je certificaat of diploma.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.  

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Gegevens die jij aan ons toevertrouwt, worden dus niet in de cloud bewaard.  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IPadres. We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.